Εργαλείο εύρεσης ελαστικού Dealer Finder

Open Country W/T


Το Open Country W/T είναι ένα νέο χειμερινό ελαστικό για SUV οχήματα. Έχοντας σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει ασφάλεια στην οδήγηση σε υψηλές ταχύτητες σε χειμερινές και υγρές συνθήκες, το OPEN COUNTRY W/T ενσωματώνει την πρόσφατα ανεπτυγμένη ένωση silica.

Η γερή επαφή με το έδαφος που παρέχει το OPEN COUNTRY W/T προσφέρει εξαιρετικό χειρισμό και απόδοση σε υγρές και χιονισμένες συνθήκες οδήγησης.

Βρες Αντιπρόσωπο

Δεικτες αποδοσης
Αντίσταση κύλισης
E-F
E F
Χειρισμός σε βρεγμένο οδόστρωμα
E
E
Θόρυβος
72dB
Ταιριάζει το ελαστικό αυτό στο όχημά σου;

Προδιαγραφες

Διάμετρος ζάντας
19
Δείκτης Ταχύτητας Φορτίου
95V
Βάθος Πέλματος (mm)
8.9
Ολική Διάμετρος (mm)
695.0
Ολικό Πλάτος (mm)
236.0
Εγκεκριμένη σειρά πλάτους ζάντας (ίντσα)
7.5-8-9.0
Αντίσταση κύλισης
F
Wet Grip
E
Θόρυβος
Noise dB
72 dB
Διαστάσεις Ελαστικών Διάμετρος ζάντας Δείκτης Ταχύτητας Φορτίου Βάθος Πέλματος (mm) Ολική Διάμετρος (mm) Ολικό Πλάτος (mm) Εγκεκριμένη σειρά πλάτους ζάντας (ίντσα)
235/45 R19 19 95V 8.9 695 236 7.5-8-9.0 F E 72 dB
Διάμετρος ζάντας
18
Δείκτης Ταχύτητας Φορτίου
99V XL
Βάθος Πέλματος (mm)
8.6
Ολική Διάμετρος (mm)
691.0
Ολικό Πλάτος (mm)
219.0
Εγκεκριμένη σειρά πλάτους ζάντας (ίντσα)
6.0-7-7.5
Αντίσταση κύλισης
E
Wet Grip
E
Θόρυβος
Noise dB
72 dB
Διάμετρος ζάντας
18
Δείκτης Ταχύτητας Φορτίου
103H
Βάθος Πέλματος (mm)
9.1
Ολική Διάμετρος (mm)
748.0
Ολικό Πλάτος (mm)
227.0
Εγκεκριμένη σειρά πλάτους ζάντας (ίντσα)
6.0-6.5-8.0
Αντίσταση κύλισης
E
Wet Grip
E
Θόρυβος
Noise dB
72 dB
Διάμετρος ζάντας
18
Δείκτης Ταχύτητας Φορτίου
112H XL
Βάθος Πέλματος (mm)
9.0
Ολική Διάμετρος (mm)
763.0
Ολικό Πλάτος (mm)
260.0
Εγκεκριμένη σειρά πλάτους ζάντας (ίντσα)
7,0-7.5-9,0
Αντίσταση κύλισης
E
Wet Grip
E
Θόρυβος
Noise dB
72 dB
Διαστάσεις Ελαστικών Διάμετρος ζάντας Δείκτης Ταχύτητας Φορτίου Βάθος Πέλματος (mm) Ολική Διάμετρος (mm) Ολικό Πλάτος (mm) Εγκεκριμένη σειρά πλάτους ζάντας (ίντσα)
215/55 R18 18 99V XL 8.6 691 219 6.0-7-7.5 E E 72 dB
225/65 R18 18 103H 9.1 748 227 6.0-6.5-8.0 E E 72 dB
255/60 R18 18 112H XL 9.0 763 260 7,0-7.5-9,0 E E 72 dB
Διάμετρος ζάντας
17
Δείκτης Ταχύτητας Φορτίου
111H XL
Βάθος Πέλματος (mm)
9.3
Ολική Διάμετρος (mm)
750.0
Ολικό Πλάτος (mm)
248.0
Εγκεκριμένη σειρά πλάτους ζάντας (ίντσα)
7.0-7-8.5
Αντίσταση κύλισης
E
Wet Grip
E
Θόρυβος
Noise dB
72 dB
Διάμετρος ζάντας
17
Δείκτης Ταχύτητας Φορτίου
101V
Βάθος Πέλματος (mm)
9.0
Ολική Διάμετρος (mm)
688.0
Ολικό Πλάτος (mm)
259.0
Εγκεκριμένη σειρά πλάτους ζάντας (ίντσα)
7.0-8-9.0
Αντίσταση κύλισης
E
Wet Grip
E
Θόρυβος
Noise dB
72 dB
Διάμετρος ζάντας
17
Δείκτης Ταχύτητας Φορτίου
109H
Βάθος Πέλματος (mm)
9.2
Ολική Διάμετρος (mm)
733.0
Ολικό Πλάτος (mm)
283.0
Εγκεκριμένη σειρά πλάτους ζάντας (ίντσα)
7.5-8.5-9.5
Αντίσταση κύλισης
E
Wet Grip
E
Θόρυβος
Noise dB
72 dB
Διαστάσεις Ελαστικών Διάμετρος ζάντας Δείκτης Ταχύτητας Φορτίου Βάθος Πέλματος (mm) Ολική Διάμετρος (mm) Ολικό Πλάτος (mm) Εγκεκριμένη σειρά πλάτους ζάντας (ίντσα)
245/65 R17 17 111H XL 9.3 750 248 7.0-7-8.5 E E 72 dB
255/50 R17 17 101V 9.0 688 259 7.0-8-9.0 E E 72 dB
275/55 R17 17 109H 9.2 733 283 7.5-8.5-9.5 E E 72 dB
Διάμετρος ζάντας
16
Δείκτης Ταχύτητας Φορτίου
104T
Βάθος Πέλματος (mm)
9.1
Ολική Διάμετρος (mm)
743.0
Ολικό Πλάτος (mm)
224.0
Εγκεκριμένη σειρά πλάτους ζάντας (ίντσα)
6.0-6-7.5
Αντίσταση κύλισης
E
Wet Grip
E
Θόρυβος
Noise dB
72 dB
Διάμετρος ζάντας
16
Δείκτης Ταχύτητας Φορτίου
106H
Βάθος Πέλματος (mm)
9.2
Ολική Διάμετρος (mm)
736.0
Ολικό Πλάτος (mm)
246.0
Εγκεκριμένη σειρά πλάτους ζάντας (ίντσα)
6.0-7-8.0
Αντίσταση κύλισης
E
Wet Grip
E
Θόρυβος
Noise dB
72 dB
Διάμετρος ζάντας
16
Δείκτης Ταχύτητας Φορτίου
100H
Βάθος Πέλματος (mm)
8.8
Ολική Διάμετρος (mm)
687.0
Ολικό Πλάτος (mm)
240.0
Εγκεκριμένη σειρά πλάτους ζάντας (ίντσα)
6.5-7-8.5
Αντίσταση κύλισης
E
Wet Grip
E
Θόρυβος
Noise dB
72 dB
Διάμετρος ζάντας
16
Δείκτης Ταχύτητας Φορτίου
111H XL
Βάθος Πέλματος (mm)
9.3
Ολική Διάμετρος (mm)
749.0
Ολικό Πλάτος (mm)
246.0
Εγκεκριμένη σειρά πλάτους ζάντας (ίντσα)
6.5-7-8.0
Αντίσταση κύλισης
E
Wet Grip
E
Θόρυβος
Noise dB
72 dB
Διάμετρος ζάντας
16
Δείκτης Ταχύτητας Φορτίου
111T
Βάθος Πέλματος (mm)
9.4
Ολική Διάμετρος (mm)
768.0
Ολικό Πλάτος (mm)
261.0
Εγκεκριμένη σειρά πλάτους ζάντας (ίντσα)
6.5-7.5-8.5
Αντίσταση κύλισης
E
Wet Grip
E
Θόρυβος
Noise dB
72 dB
Διάμετρος ζάντας
16
Δείκτης Ταχύτητας Φορτίου
112H
Βάθος Πέλματος (mm)
9.5
Ολική Διάμετρος (mm)
777.0
Ολικό Πλάτος (mm)
273.0
Εγκεκριμένη σειρά πλάτους ζάντας (ίντσα)
7.0-8-9.0
Αντίσταση κύλισης
E
Wet Grip
E
Θόρυβος
Noise dB
72 dB
Διαστάσεις Ελαστικών Διάμετρος ζάντας Δείκτης Ταχύτητας Φορτίου Βάθος Πέλματος (mm) Ολική Διάμετρος (mm) Ολικό Πλάτος (mm) Εγκεκριμένη σειρά πλάτους ζάντας (ίντσα)
225/75 R16 16 104T 9.1 743 224 6.0-6-7.5 E E 72 dB
235/70 R16 16 106H 9.2 736 246 6.0-7-8.0 E E 72 dB
235/60 R16 16 100H 8.8 687 240 6.5-7-8.5 E E 72 dB
245/70 R16 16 111H XL 9.3 749 246 6.5-7-8.0 E E 72 dB
255/70 R16 16 111T 9.4 768 261 6.5-7.5-8.5 E E 72 dB
265/70 R16 16 112H 9.5 777 273 7.0-8-9.0 E E 72 dB
Διάμετρος ζάντας
15
Δείκτης Ταχύτητας Φορτίου
98T
Βάθος Πέλματος (mm)
9.0
Ολική Διάμετρος (mm)
682.0
Ολικό Πλάτος (mm)
224.0
Εγκεκριμένη σειρά πλάτους ζάντας (ίντσα)
5.5-6.5-7.0
Αντίσταση κύλισης
E
Wet Grip
E
Θόρυβος
Noise dB
72 dB
Διαστάσεις Ελαστικών Διάμετρος ζάντας Δείκτης Ταχύτητας Φορτίου Βάθος Πέλματος (mm) Ολική Διάμετρος (mm) Ολικό Πλάτος (mm) Εγκεκριμένη σειρά πλάτους ζάντας (ίντσα)
215/70 R15 15 98T 9.0 682 224 5.5-6.5-7.0 E E 72 dB