Εργαλείο εύρεσης ελαστικού Dealer Finder

Proxes R888

 

Το PROXES R888 αναπτύχθηκε για να παρέχει το μέγιστο χειρισμό σε στεγνές επιφάνειες και τον ταχύτερο χρόνο γύρων σε αγώνες. 

Με ένα συνεχές κεντρικό πέλμα και φαρδείς ώμους, το PROXES R888 παρέχει βελτιστοποιημένη οδήγηση σε αγώνες.

Το PROXES R888 έχει επιλεχθεί ως Εργοστασιακός Εξοπλισμός του Renault Megane R26.R. 

 

Βρες Αντιπρόσωπο

Ταιριάζει το ελαστικό αυτό στο όχημά σου;

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι ενώσεις από καουτσούκ σε αυτά τα ελαστικά φέρουν μοναδικές ιδιότητες με αποτέλεσμα να χάσουν έναν βαθμό ευελξίας όταν χρησιμοποιούνται σε χαμηλές θερμοκρασίες κάτω των -9°C. Αυτή η απώλεια ευελιξίας ίσως προκαλέσει ρωγμές κι άλλες ζημιές στο ελαστικό.

Το δείγμα δεξιά απεικονίζει την πιθανή ζημιά.

Για να ελαχιστοποιήσουν την πιθανότητα να συμβεί αυτό, οι καταναλωτές και οι εγκαταστάτες ελαστικών θα πρέπει να ακολουθήσουν τις παρακάτω οδηγίες:

1. Μην μετακινείτε ή λειτουργήσετε όχημα εξοπλισμένο με αυτά τα ελαστικά σε θερμοκρασίες κάτω των  -9°C.
2. Αποφύγετε την μετακίνηση των ελαστικών αυτών σε θερμοκρασίες κάτω των  -9°C
3. Πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε τα ελαστικά αυτά, αποθηκεύστε τα για τουλάχιστον 24 ώρες σε έναν χώρο με ελεγχόμενη θερμοκρασία ίση με ή άνω των 20°C και να φροντίσετε ώστε να ελέγχετε πάντα για τυχόν ρωγμές πριν την τοποθέτησή τους. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ελαστικά που φέρουν ρωγμές.
4. Αφαιρέστε τους τροχούς από το όχημα και ξεφουσκώστε τα ελαστικά ώστε να έχουν την μισή πίεση αέρα κατά εκτεταμένες περιόδους αχρηστίας ή αποθήκευσης των ελαστικών.